Jdi na obsah Jdi na menu
 


ceník

 • Komunikaci s úřady, vyplnění a podání žádostí a formulářů, on-line žádosti
 • Zastupování klienta při jednání s úřady na základě Plné moci
 • Vyřízení výjimky z Obecně technických požadavků na výstavbu

 

         Běžně se vyřizují tato závazná stanoviska a vyjádření:

 • Orgánu územního plánování
 • Životního prostředí (Ochrana ovzduší, Odpadové hospodářství, Ochrana ZPF - vyřízení + výpočet vynětí ze zemědělského půdního fondu, Vodoprávní úřad...)
 • Odboru dopravy ke komunikačnímu přípojení, vyjádření Obce nebo Policie ČR, Okresní správy silnic...
 • Krajské hygienické stanice
 • Hasičského záchranného sboru u RD nad 200m2
 • Ministerstva obrany ČR
 • Vyjádření k existenci sítí: elektro, vodaři, telekomunikace, plynaři, veřejné osvětlení, příp.teplovody, kabelová televize, internet
 • Vyjádření Obce nebo Města, souhlasy sousedů

 

            Méně častá vyjádření a stanoviska:

 • Odboru Životního prostředí Ochrany lesa - vyřízení vynětí z lesního fondu +  výpočet vynětí, vyjádření lesního hospodáře...
 • Ústavu archeologické památkové péče
 • Státního pozemkového úřadu
 • České geologické služby Geofond
 • Báňského úřadu...
 • a na to navazující další vyjádření..........