Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovníček pojmů

SLOVNÍČEK POJMŮ

 

 Feng  Shui je velmi staré učení o harmonii lidského života, o vytvoření šťastného domova i pracoviště; učení, které může naši západní kulturu značně obohatit a pomůže nám mnohé ze složitých oblastí života pochopit. Celkovou architektonickou koncepcí, vnitřním vybavením a vhodnou volbou uspořádání materiálů, nábytku a dekorací je možné pomocí těchto zásad sladit životní prostor s tím co je blízké podstatě jeho obyvatel. Ba Zhai je základní metodou Školy kompasu a je nezbytnou součástí každého rozboru. V praxi rozdělujeme prostor Lo-panem na 8 výsečí (sektorů) podle světových stran, z nichž jsou 4 pozitivní (harmonické vztahy, prosperita, zdraví, místo pro studium...) a 4 negativní (problematická místa v domě jako neštěstí, ztráta, nehody...). Sledujeme působení prostoru na člověka a možné ovlivnění jeho života. BAZHAI umožňuje podpořit kvalitu života ve velmi obsáhlém spektru - od zdraví člověka, přes úroveň jeho vztahů až po jeho celkovou prosperitu a vitalitu. Díky této metodě se mohou vyhledat ideální místa pro konkrétní lidi, což je důležité při vytváření studie domu, při výběru pokojů pro ložnici, pro děti, umístění pracovního stolu, odpočinkového křesla, jídelního stolu atd. Pozitivní sektory prostoru se posilují a negativní –se harmonizují, a tím se eliminují nežádoucí vlivy a energie. Čchi (Qi, Chi) je energie, univerzální životní síla, kterou najdeme ve všech živých i neživých věcech. Smyslem Feng shui je vytvořit takové prostředí, aby Čchi proudila prostorem klidně, harmonicky a příznivě a tak pozitivně ovlivňovala duševní i fyzické zdraví člověka. Horoskop „Čtyři pilíře osudu“ patří k nejzákladnějším typům čínských horoskopů, analyzuje osobnost člověka podle Prvku (Nebeského stonku) a Zvířete (Pozemské větve) hodiny, dne, měsíce a roku narození. Tento současný systém vytvořil Tzu-Ping (907-960), který sloučil numerologii a astrologii. Základ tohoto odvětví astrologie tkví v principech jin a jang, v I-Chingu, Pěti prvcích, Tai Chi, astrologii a meteorologii. Použitím plné podoby této astrologie lze určit zdraví, charakter, chování, rodinné vztahy, tělesnou konstituci, společenské postavení (roli), bohatství, manželské vztahy a také období, kdy bude daná osoba ohrožena nebo ji potká štěstí. Analýza ve své nejhlubší podobě a její mistrovské zvládnutí je otázkou mnohaleté praxe a studia.

Základní astrologická tabulka „Čtyř pilířů osudu“ zobrazuje na rozdíl od zobrazování pozice hvězd, jak je tomu v západní astrologii, nadvládu prvků v momentě narození (každý prvek vyjadřuje určitý typ energie). Když tabulku analyzujeme, můžeme vidět síly a slabosti, které má daný jedinec a můžeme vidět, jaké Prvky by mu pomohly tyto silné a slabé stránky vyrovnat. Můžeme se dívat dále a vidět, jak se tyto síly a slabosti mohou projevit v životě člověka. Za pomoci dalšího počítání můžeme zjistit Šťastné pilíře,které ukazují období života člověka, která budou šťastná a ta, která budou přinášet výzvy.

Podobným principem se dají určit šťastné měsíce, dny i hodiny. Podle toho se dá např. otvírat nový obchod, kancelář, uzavírat důležité smlouvy, uzavírat sňatek apod.

Pro Feng-shui je horoskop velkou pomůckou, protože můžeme díky němu použít harmonizační prvky v posuzovaném prostředí. Lo-pan neboli kompas je základní pomůckou ve Feng Shui. Patří do školy kompasu a podle něj se i škola jmenuje. Lo pan má tvar čtverce, který symbolizuje Zemi, uvnitř jsou pohyblivé kruhy, které jsou symbolikou Nebes. Používá se k přesnému zaměření prostoru. I Ťing neboli "Kniha proměn" – základní čínské filozofické dílo, které patří k nejstarším knihám lidského rodu. Skládá se ze šedesáti čtyř hexagramů a jejich výkladů. Pochopení této knihy a věštby neboli orákula je studium na celý život. Ve Feng Shui využíváme osm základních trigramů a jejich povahy. Také je možné sestavit hexagram, který poukazuje na vztah mezi domem a jeho obyvateli, přičemž využíváme Ming Kua člověka a Kua čísla domu. Jin a jang - Feng Shui vychází z taoistické filozofie, teorie JIN a JANG je jejím základním principem. Tato teorie říká, že existují dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru. Feng Shui se zabývám působením a harmonizací těchto sil.

 

 

 Ming Kua – osobní číslo:
Vypočítá se z data narození, ke každému Ming Kua je přiřazen trigram osudu. Ten určuje naše „šťastné směry“ (S, SV, V…..) a naše zařazení do Západní (Z, SZ, SV, JZ) nebo Východní (V, JV, J, S) životní skupiny. Šťastné směry využíváme při směrování postele, sporáku, hlavního vchodu do domu, pracovní židle nebo oblíbeného křesla Ming Tang je prostor před vstupem do domu, bytu, kanceláře a vstup samotný. Z pohledu Feng Shui se jedná o velmi důležité místo. Je dobré, aby vstupní prostor působil příznivě, harmonicky, upoutával na sebe pozornost, byl zbaven rušivých vlivů a přitahoval co nejvíce energie. Na základě signálů, které vysílá do okolí, si příchozí podvědomě vytváří první dojem a vylaďuje se na to, co ho čeká uvnitř. Pět prvků a jejich harmonizační účinky:
Podle čínské moudrosti existuje pět základních pohybů energie. Jedná se o “teorii pěti prvků“, kde jednotlivým prvkům Oheň, Země, Kov, Voda, Dřevo jsou přiřazeny základní energie. Oheň – energie expandující na všechny strany, Země – klesající, Kov – koncetrující se směrem dovnitř, Voda – plovoucí, Dřevo – stoupající. S každou z těchto pěti energií jsou spojeny různé vlastnosti nebo vibrace, které zažíváme každý den – barvy, vůně, chutě. Ty odpovídají ročním obdobím, jídlům, směrům a číslům… Všechny prvky jsou v určité situaci užitečné a je třeba je správně využít k nastolení harmonie.

OHEŇ: barva červená, oranžová, oheň, v interiéru aromalampy, svíčky, červené sošky a různé jiné předměty v barvách ohně, obrazy abstraktní, obrazy s převládající červenou nebo oranžovou barvou např. západ slunce, krb, kamna … dále např. barvy stěn, povlečení, koberce, oblečení (to platí pro všechny prvky)… červené šperky…

ZEMĚ: barva žlutá, hnědá, v interiéru keramika, porcelán, obrazy krajiny, zátiší, krystaly, valouny … keramické šperky

KOV: barva bílá, šedá, stříbrná, zlatá, v interiéru kovové předměty: zvonečky, tibetská miska, kovové závěsy, obrazy mandal, kubistické obrazy, portréty, ikony… kovové šperky, zlato, stříbro

VODA: barva modrá, černá, relaxace u vody, v místnosti možnost umístění akvária, fontánky, obrázky vody, lodí, sošky vodních zvířat, skleněné sošky, skleněné lustry, závěsné křišťálky do oken a do prostoru, modré, skleněné šperky…

DŘEVO: barva zelená, relaxace v přírodě, stromy, keře, v interiéru květiny, dřevěné sošky, obrazy s vertikálním členěním, dřevěné nebo zelené šperky… Škola formy neboli tvaru Je nejstarší a nejsnáze pochopitelná, je to škola intuitivní, je založená na zkušenostech. Původně tato škola studovala umístění obytných domů, vesnic, veřejných domů, hrobů vzhledem k okolním geografickým faktorům jako jsou hory, voda, půda a vegetace. Používáme jí především pro správnou orientaci domu na pozemku a určení optimálního tvaru domu. Do Školy formy zároveň řadíme dobré uspořádání (dispozici) a funkčnost prostoru, užíváme jí pro správné umístění postele, posezení, pracovního stolu, kuchyně atd. Dodnes se snažíme s pomocí Feng Shui nalézt Nebe na Zemi, které by odpovídalo čtyřem posvátným zvířatům – Želvě, Tygrovi, Drakovi, kteří zajišťují oporu a Fénixovi, který reprezentuje výhled do krajiny s vodním tokem.
Škola tvaru je vždy nadřazena Škole kompasu. Škola kompasu je o něco mladší a komplikovanější než škola tvaru. Je založena na myšlence, že každá z 8 světových stran vyzařuje určitou specifickou energii. Název této školy vznikl podle její nejdůležitější praktické pomůcky – kompasu Lo-panu. Je to metoda exaktní na rozdíl od intuitivní metody školy tvaru
Škola kompasu je vždy podřazena Škole tvaru. Tai – chi neboli energetický střed. Jedná se o velmi důležité místo pro život obyvatel. V místě energetického středu by měl být volný prostor, aby zde energie mohla volně proudit. Neměly by zde být umísťovány výtahy, schodiště, komíny, stěny, příliš nábytku apod.